Курсові роботи з кримінального процесу

Юридичні факти у кримінальному процесі

(курсова робота з кримінального процесу)

Вступ.....3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження юридичних фактів у кримінальному процесі.....5
1.1. Поняття та класифікація юридичних фактів в теорії права.....5
1.2. Поняття юридичних фактів у кримінальному процесі.....7
Розділ 2. Види юридичних фактів у кримінальному судочинстві.....12
2.1. Класифікація юридичних фактів у кримінальному процесі.....12
2.3. Кримінально-процесуальні акти та фактичні склади в кримінальному судочинстві.....14
2.2. Оціночні юридичні факти у кримінальному процесі.....24
Висновки.....34
Література.....37

 СКАЧАТИ КУРСОВУ 
"Юридичні факти у кримінальному процесі"

Перед тим, як купити курсову, Ви маєте можливість безплатно ознайомитись з її текстом. Для цього тисніть на розташоване нижче посилання:

Демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової
"Юридичні факти у кримінальному процесі"

 

Файл з курсовою "Юридичні факти у кримінальному процесі" знаходиться в RAR‑архіві (жміть посилання "СКАЧАТИ КУРСОВУ"). Для відкриття архіву необхідний пароль. Вартість пароля - 100 грн. Для отримання пароля зв'яжіться зі мною за телефонами:
     097 649 36 94 - Київстар
     095 934 65 43 - Vodafone
     093 521 99 55 - lifecell
     0332 71 50 67 - телефон у Луцьку
і повідомте номер цієї курсової -  4660 . Після цього здійсніть оплату одним із запропонованих нижче способів, і протягом 2‑3 хвилин після отримання грошей я відправлю Вам SMS з паролем (можете передзвонити - пароль просто продиктую).

Можливі способи оплати:

     1. Оплата на картку ПриватБанку (через Приват24, платіжні термінали, платіжні інтернет‑сервіси і т.д.). Докладніше...
     2. Поповнення мобільного рахунку телефону
        097 649 36 94
- переказом коштів з телефону на телефон, через сервіси поповнення мобільного рахунку.
Довідка: Порядок переказу коштів у мережі Київстар
     3. Студенти міста Луцька можуть придбати цю роботу за адресою: м. Луцьк, вул. Гордіюк, 47‑77.

Боїтесь обману - читайте ГАРАНТІЇ
Виникли запитання? - телефонуйте! (або повідомте номер свого мобільного - наприклад, по e‑mail, і я зателефоную Вам).
     Мій e-mail:     ureferat@gmail.com

Курсова робота Юридичні факти у кримінальному процесі виконана у відповідності до загальноприйнятих вимог до оформлення:
Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний.
Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм.
Нумерація сторінок - зверху справа.

 

курсова

 

Обов'язки експерта сформульовані в ч. 4 ст. агент 57 у вигляді заборон на те, чого не має права робити експерт. Так, він не має права без відома слідчого і суду вести переговори з учасниками кримінального судочинства по питаннях, лот пов'язаних з провадженням судової експертизи, а також самостійно збирати матеріали для експертного дослідження. Пояснюється це тим, що оцінка доказів в їх сукупності і подальший відбір матеріалів кримінальної справи, призначених для пеня експертного дослідження, відносяться лише до компетенції дізнавача, слідчого і суду. Тому експерт не має права досліджувати і збирати матеріали, не вказані в ухвалі (визначенні) про призначення експертизи і не призначені ілот бути об'єктами дослідження. Разом з тим в ч. 4 ст. 202 передбачається право експерта отримувати зразки для порівняльного дослідження. При цьому отримувати вказані зразки (наприклад, так званих речовин-свідків при проведенні дукат судово-хімічної експертизи) експерт може тільки за тієї умови, якщо це є частиною методики самої судової експертизи. Аналіз положень ст. 57 і 202 показує, що слідчий отримує зразки для порівняльного дослідження декрет лише за певних, одночасно діючих умов: а) коли їх треба отримати у підозрюваного, обвинуваченого, а також у свідка або потерпілого; б) коли виникла необхідність перевірити, чи залишені ними сліди у шериф визначеному місці або на речових доказах. Представляється, що в решті випадків отримання зразків може бути частиною судової експертизи і входити в круг обов'язків експерта. Проте слід констатувати, що рівень гарантій об'єм достовірності досліджень з використанням зразків для порівняльного дослідження, отриманих самим експертом, по суті непроцесуальними способами, зазвичай нижче за тих, де використовуються зразки, отримані по ухвалі слідчого або дізнавача і з біоцид складанням відповідного протоколу (ч. 1-3 ст. 202). В зв'язку з цим походження і достовірність зразків, отриманих самим експертом, повинні піддаватися особливо ретельному дослідженню і оцінці.
Кожна вагома структурна частина курсової Юридичні факти у кримінальному процесі (зміст, вступ, розділи, висновки, намет, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи холоп надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої), аномія - з абзацного відступу.
Значного поширення в світовій практиці набула ідея відновного архів правосуддя, що зародилася два десятиліття тому в Канаді. У її основі лежить уявлення про те, що злочини, що роблять замах на інтереси конкретної людини, не повинні розглядатися державою як що цензор носять виключно публічний характер і що вимагають тільки державно-владного втручання. Ці злочини породжують раніше всього відношення між злочинцем і жертвою і тому при їх дозволі інтереси жертви злочину повинні бути діспач пріоритетними. Шкода, заподіяна злочином, може бути відшкодована або іншим способом загладжена злочинцем, тому принцип невідворотності покарання може бути замінений принципом обов'язковості загладжування шкоди і відшкодування збитку. Сенс примирення і його акцепт підстава полягають в тому, що злочинець і жертва проходять через процедуру примирливих переговорів і досягають угоди про те, що злочинець відшкодовує збиток і загладжує шкоду, а потерпілий погоджується на припинення офіцер кримінального переслідування за умови, що злочинець реально виконає узяті на себе зобов'язання. Російському кримінальному судочинству відомий інститут звільнення від кримінальної відповідальності і припинення кримінальної справи у зв'язку з примиренням сторін причіп (ст. 76 УК і 25 КПК), проте в його основі лежить інша правова ідея. Питання вдосконалення кримінальної політики, включаючи зміну кримінального, карно-процесуального і кримінально-старанного права, мають в Росії своєю основою трафік реальне положення у сфері боротьби із злочинністю і її соціальних наслідках.
У вступі курсової Юридичні факти у кримінальному процесі обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, аманат, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження.
Повноваження прокурора по нагляду за законністю діяльності на досудових стадіях кримінального процесу достатньо широкі і характеризуються владно-розпорядливим характером. До основних повноважень прокурора на досудових стадіях кримінального бартер процесу відносяться наступні: 1) перевіряти виконання вимог федерального закону при прийомі, реєстрації і дозволі повідомлень про злочини; 2) порушувати кримінальну справу і в порядку, встановленому законом, доручати його розслідування дізнавачу, банкрот слідчому, нижчестоячому прокуророві або приймати його до свого провадження; 3) брати участь в провадженні попереднього розслідування і в необхідних випадках давати письмові вказівки про напрям розслідування, провадженні слідчих і інших дотація процесуальних дій або особисто проводити окремі слідчі або процесуальні дії; 4) давати згоду дізнавачу, слідчому на порушення кримінальної справи; 5) давати згоду дізнавачу, слідчому на збудження перед судом клопотання про комісія обрання, відміну або зміну запобіжного заходу або про провадження іншої процесуальної дії, яка допускається на підставі судового рішення; 6) усувати дізнавач, слідчого від подальшого провадження попереднього розслідування, якщо ними допущено акредитив порушення вимог карно-процесуального законодавства; 7) вилучати будь-яку кримінальну справу у органу дізнання і передавати його слідчому, передавати кримінальну справу від одного слідчого прокуратури іншому з обов'язковою вказівкою підстав такої передачі. податки
Список літератури курсової Юридичні факти у кримінальному процесі - більше 20 джерел, репресія. Бібліографічні описи посилань, кондуїт у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.
Всебічність, повнота і об'єктивність розслідування ставляться під загрозу, якщо само кримінальна справа або його матеріали будуть по яких-небудь причинах недоступні. Тому закон передбачає відновлення втрачених податок кримінальних справ, під яким прийнято розуміти діяльність органів попереднього розслідування по повторному збиранню доказів про обставини, що підлягають встановленню у справі, шляхом проведення слідчих дій, витребування і залучення представлених матеріалів ковернот (включаючи копії і справжні матеріали первинного провадження), оцінки їх в сукупності і ухвалення нових рішень або підтвердження раніше прийнятих. Дана загальна умова розслідування передбачена ст. 1581 КПК і, по суті, біпатрид є особливим провадженням (досудовим і судовим). Воно має спеціальний предмет доведення - втрачену справу і спеціальну мету - відновлення матеріалів. Межі відновлення справи визначаються умовами, витікаючими з принципів неприпустимості повторного прекарий притягання до відповідальності за одне і те ж (non bis in idem - лат.) і презумпцією невинності (про них див. § 5 і 10 гл. 4 підручники). Тому відміна і баналітети зміна судових рішень у втраченій справі допускаються тільки судом у відповідних процесуальних формах, а сумніви з приводу невідновлених матеріалів тлумачаться на користь обвинуваченого.
Посилання в тексті роботи Юридичні факти у кримінальному процесі - в квадратних дужках, рецепція- відповідно до чинних вимог ВАК.
Вході попереднього слідства всі рішення про напрям слідства, провадженні бутлегер слідчих і інших процесуальних дій слідчий приймає самостійно (п. 3 ч. 2 ст. 38 КПК). Виключенням з цього загального правила є випадки, коли Конституцією РФ і карно-процесуальним законом передбачено отримання голосний судового рішення і (або) санкції прокурора. Конституція встановлює, що окремі процесуальні дії, що зачіпають права і свободи громадян, проводяться на підставі судового рішення. Судове рішення (з попередньою згодою прокурора) необхідне кандидат слідчому для застосування наступних заходів процесуального примушення: обрання (відміна або зміна) запобіжного заходу у видедо машнего арешту (ч. 2 ст. 107, ч. 4 ст. 110 КПК); обрання (відміна або зміна) диспонент запобіжного заходу у вигляді висновку під варту (ч. 1 ст. 108 КПК); продовження терміну утримання під вартою (ст. 109 КПК); тимчасове усунення обвинуваченого з посади (ч. 1 ст. 114 КПК); біметалізм накладення арешту на майно, включаючи грошові кошти фізичних і юридичних осіб, що знаходяться на рахівницях і у внесках або на зберіганні в банках і інших кредитних організаціях (ч. 1 ст. форфейтинг 115, ст. 116 КПК). Судовий порядок отримання дозволу на проведення вищезгаданих процесуальних дій регламентований ст. 107- 110,114,115 КПК.
Курсова робота ополоники - Юридичні факти у кримінальному процесі була виконана на замовлення професійним автором і успішно здавалася.
У кримінальному процесі, де на користь повного і всестороннього розслідування кримінальної справи доводиться обмежувати права і свободи посланник не тільки підозрюваного і звинуваченого, але і потерпілого, свідка, а також інших осіб, з'ясовувати обставини особистою, а деколи і інтимному життю громадян, необхідний особливо міцний механізм гарантій від необгрунтованого і легатарій надмірного утруднення цих ціннісних особистих благ. Таку охоронну функцію покликаний виконувати принцип пошани чести і достоїнства особи. Будучи конституційним положенням (а в ст. 21 Конституції РФ сказано, що гідність особи департамент охороняється державою і ніщо не може бути підставою для його применшення), даний принцип знайшов своє закріплення і в КПК РФ (ст. 9). Відповідно до цього принципу в ході кримінального судочинства конфекціон забороняється здійснення дій і ухвалення рішень, що принижують честь осіб, що беруть участь в нім, а також звернення, що принижує їх людську гідність або що створює небезпеку їх життя і безробітні здоров'ю. Ніхто з учасників кримінального судочинства не може піддаватися насильству, тортурам, іншому жорстокому або такому, що принижує людську гідність зверненню.
Випадкові юридичні терміни - інструкція, а також вираз - деградація.
До реабілітовуючих підстав припинення кримінальної справи відносяться: відсутність події злочину і відсутність в діянні складу злочину; коордгруппи відсутність заяви потерпілого про злочин приватного і приватнопублічного звинувачення, крім випадків, коли порушення кримінальної справи приватного і приватнопублічного звинувачення здійснюється за відсутності заяви потерпілого відповідно до ч. 4 ст. 20 конкуренція КПК РФ; відсутність згоди відповідно Ради Федерації, Державної Думи, Конституційного Суду РФ, кваліфікаційній колегії суддів на порушення кримінальної справи або притягнення як обвинуваченого осіб, вказаних в п. 1, 3-5 ч. цінний лист 1 ст. 448 КПК: члена Ради Федерації і депутата Державної Думи; суддів Конституційного, Верховного, Вищого Арбітражного Судів РФ, нижчестоячих федеральних судів загальної юрисдикції, федерального арбітражного суду, окружного (флотського) військового суду віктимологія і інших суддів; або відсутність висновку суду про наявність ознак злочину в діях однієї з цих осіб, а також осіб, вказаних в п. 9, 10 ч. 1 ст. 448: депутата доброволець представницького органу влади суб'єкта Російської Федерації, прокурора, слідчого і адвоката.
Перед придбанням роботи Юридичні факти у кримінальному процесі Ви маєте можливість ознайомитись з її демо-версією - першими 15 сторінками цієї роботи, дивіться також протекторат.
Для визнання особи винним в скоєнні злочину і залучення його до кримінальної відповідальності однією з обов'язкових умов є його осудність. Обличчя вважається осудним мікрооб'єкти тоді, коли у момент здійснення забороненого кримінальним законом діяння воно усвідомлювало фактичний характер і суспільну небезпеку свого діяння і могло керувати своїми вчинками. Якщо унаслідок хронічної душевної хвороби, тимчасового розладу расовий ценз душевної діяльності, недоумства або іншого хворобливого стану психіки ця умова не дотримана, особа визнається неосудною і не підлягає кримінальній відповідальності (ст. 21 УК РФ). Крім того, було б негуманним визнавати андінованіє винними в скоєнні злочину тих осіб, у яких вже після скоєння злочину наступив психічний розлад, - до тих пір, поки їх хворобливий стан робить неможливим призначення і виконання відносно них шлюбний вік покарання. Після одужання вони можуть карати, якщо не закінчилися терміни давності притягання до кримінальної відповідальності або не наступили інші підстави, що звільняють від кримінальної відповідальності і покарання.

 

Вашій увазі пропонується демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової роботи Юридичні факти у кримінальному процесі. Якість зображень погіршена з метою захисту від копіювання та зменшення розмірів файлів зображень. Якщо замість картинок видно лише порожні рамки - обновіть сторінку (натисніть клавішу F5 на клавіатурі).

сторінка 2
Page 1 http://crp.pp.ua/

сторінка 3
Page 2 http://crp.pp.ua/

сторінка 4
Page 3 http://crp.pp.ua/

сторінка 5
Page 4 http://crp.pp.ua/

сторінка 6
Page 5 http://crp.pp.ua/

сторінка 7
Page 6 http://crp.pp.ua/

сторінка 8
Page 7 http://crp.pp.ua/

сторінка 9
Page 8 http://crp.pp.ua/

сторінка 10
Page 9 http://crp.pp.ua/

сторінка 11
Page 10 http://crp.pp.ua/

сторінка 12
Page 11 http://crp.pp.ua/

сторінка 13
Page 12 http://crp.pp.ua/

сторінка 14
Page 13 http://crp.pp.ua/

сторінка 15
Page 14 http://crp.pp.ua/

сторінка 16
Page 15 http://crp.pp.ua/

Отримати курсову
Юридичні факти у кримінальному процесі

Курсові роботи з кримінального процесу