Курсові роботи з кримінального процесу

Інквізиційний кримінальний процес, його поняття і характеристика

(курсова робота з кримінального процесу)

Вступ.....3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження інквізиційного кримінального процесу.....5
1.1. Історичні типи кримінального процесу в процесуальній науці.....5
1.2. Типологія кримінального процесу.....14
Розділ 2. Характеристика інквізиційного кримінального процесу.....17
2.1. Суть, ознаки і поняття розшукового (інквізиційного) процесу.....17
2.2. Принципи розшукового (інквізиційного) процесу.....20
2.3. Доказова система розшукового (інквізиційного) процесу та його метод регулювання.....21
2.4. Види інквізиційного процесу.....22
Розділ 3. Значення інквізиційного процесу.....31
Висновки.....33
Література.....36

 СКАЧАТИ КУРСОВУ 
"Інквізиційний кримінальний процес, його поняття і характеристика"

Перед тим, як купити курсову, Ви маєте можливість безплатно ознайомитись з її текстом. Для цього тисніть на розташоване нижче посилання:

Демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової
"Інквізиційний кримінальний процес, його поняття і характеристика"

 

Файл з курсовою "Інквізиційний кримінальний процес, його поняття і характеристика" знаходиться в RAR‑архіві (жміть посилання "СКАЧАТИ КУРСОВУ"). Для відкриття архіву необхідний пароль. Вартість пароля - 100 грн. Для отримання пароля зв'яжіться зі мною за телефонами:
     097 649 36 94 - Київстар
     095 934 65 43 - Vodafone
     093 521 99 55 - lifecell
     0332 71 50 67 - телефон у Луцьку
і повідомте номер цієї курсової -  4637 . Після цього здійсніть оплату одним із запропонованих нижче способів, і протягом 2‑3 хвилин після отримання грошей я відправлю Вам SMS з паролем (можете передзвонити - пароль просто продиктую).

Можливі способи оплати:

     1. Оплата на картку ПриватБанку (через Приват24, платіжні термінали, платіжні інтернет‑сервіси і т.д.). Докладніше...
     2. Поповнення мобільного рахунку телефону
        097 649 36 94
- переказом коштів з телефону на телефон, через сервіси поповнення мобільного рахунку.
Довідка: Порядок переказу коштів у мережі Київстар
     3. Студенти міста Луцька можуть придбати цю роботу за адресою: м. Луцьк, вул. Гордіюк, 47‑77.

Боїтесь обману - читайте ГАРАНТІЇ
Виникли запитання? - телефонуйте! (або повідомте номер свого мобільного - наприклад, по e‑mail, і я зателефоную Вам).
     Мій e-mail:     ureferat@gmail.com

Курсова робота Інквізиційний кримінальний процес виконана у відповідності до загальноприйнятих вимог до оформлення:
Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний.
Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм.
Нумерація сторінок - зверху справа.

 

курсова

 

Дозвіл всякої кримінальної справи зводиться до виконання сиф двох завдань: а) встановлення наявності або відсутності певної події, би) підведення цієї події під відповідну правову норму, тобто застосування до нього закону. Перше завдання дає в правовій теорії почало вченню хедж про доведення і докази, друга - про кваліфікацію злочинів. Але тоді як кваліфікація злочинів є питання цілком юридичний, питання про доведення і докази має більш загальне значення і ставиться в жетон самих різних областях людської діяльності, пов'язаних з дослідженням і пізнанням. У цьому широкому сенсі само поняття доказу може розглядатися в двох значеннях. Воно, по-перше, означає засоби пізнання, необхідні для того, акциз щоб при їх допомозі зробити висновок (вивід) про невідомий. Це доказовий матеріал (factumprobans-лат.), службовець для встановлення шуканої обставини (factum probandum). По-друге, широке поняття доказу має значення самого розумового процесу, за алібі допомогою якого шукана обставина ставиться в зв'язок з обставинами вже відомими. У такому значенні поняття доказу використовується в логіці, з погляду якої доказ - це розумова діяльність (висновок) по обгрунтуванню свинг істинності однієї думки (тези) шляхом приведення інших дійсних думок (аргументів). Інакше - в теорії судочинства. Тут доказ розуміється як засіб пізнання, що наближається за своїм змістом і значенню (хоч і стаж не співпадаюче з ним повністю) до аргументу в доказі логічному. Те ж, що в логіці називають доказом, в теорії судочинства більш відповідає поняттю доведення. Таким чином, процесуальне доведення є форма отрута обгрунтування (встановлення) в судочинстві невідомих обставин. Процесуальні докази є тут засобом такого обгрунтування. Разом з тим в процесі доведення використовується і логічний доказ як спосіб розумового зв'язку фактів і отримання дамно логічних виводів у справі.
Кожна вагома структурна частина курсової Інквізиційний кримінальний процес (зміст, вступ, розділи, висновки, дуайен, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи агент надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої), кормля - з абзацного відступу.
У світових системах судочинства існують різні системи голосування суддів. Так, в англійському кримінальному процесі звинувачувальний вердикт присяжних вважається прийнятим за наявності кваліфікованої більшості голосів (10 голосів з 12), але в карцер магістратському суді рішення ухвалюється простою більшістю голосів. У США у федеральних судах і в більшості судів штатів звинувачувальний вердикт присяжних виноситься, як правило, одноголосно. Проте Верховний суд США у ряді абонент своїх рішень висловився за те, що 12 присяжним немає необхідності досягати одностайної згоди, і звинувачувальний вердикт вважається законним, якщо голоси розділилися в співвідношенні 11 до 1 або навіть 10 до емітент 2. Проте у разі, коли жюрі складається з 6 присяжних, потрібне тільки одноголосне винесення звинувачувального вердикту. У Франції в суді ассизов (що включає в свій склад народних представників) несприятливе для сеньйор підсудного рішення ухвалюється кваліфікованою більшістю в 2/3 голоси, тобто не менше 8 до 12 (ст. 359 КПК Франції). При рішенні питання про обрання міри покарання потрібна подача за заявник пропоновану міру абсолютної більшості голосів, тобто 7 з 12, проте рішення про позбавлення свободи може бути ухвалене лише більшістю в 8 голосів (ст. 362 КПК Франції). При цьому голосування з аманко питання про міру покарання проводиться тут в два тури, і якщо після цього жодна із запропонованих міра покарання не набрала необхідної більшості, в кожному подальшому турі усувається найтяжча з раніше правеж запропонованих міра покарання, поки не залишиться одна - найбільш легка зі всіх.
У вступі курсової Інквізиційний кримінальний процес обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, ставка, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження.
Услід за вимовленням сторонами вступних заяв вони повинні приступити до визначення порядку дослідження своїх контора доказів (ст. 274 КПК). У змагальному процесі порядок і черговість представлення доказів є цілком справа сторін. Кожна із сторін зобов'язана оповістити, в якому порядку бажає досліджувати представлені нею докази. При замовник цьому сторони можуть використовувати перелік (список) доказів, викладений в обвинувальному висновку (акті) і ухвалі судді про призначення судового засідання; указувати на докази, витребувані по її (сторони) клопотанню судом на попередньому патронат слуханні, а також на свідків і фахівців, які з'явилися до суду за її ініціативою. Сторона не має права вимагати певної черговості дослідження доказів, представлених протилежною стороною. Першою представляє докази сторона кандидат звинувачення, услід за нею - сторона захисту. Кожна із сторін представляє тільки ті докази, які є в її розпорядженні, тобто докази звинувачення або доказу захисту. Уявлення сторонами доказів може полягати: бульдог у допиті свідків, потерпілих, підсудного, оголошенні висновків експертів, допиті експертів і фахівців, огляді речових доказів, проведенні по їх клопотаннях інших судових слідчих дій (огляд місцевості і приміщень, слідчий експеримент, пред'явлення петиція для пізнання, огляд), оголошенні протоколів слідчих дій і інших документів. Причому конкретна черговість дослідження тих або інших доказів визначається найзацікавленішою стороною.
Список літератури курсової Інквізиційний кримінальний процес - більше 20 джерел, акцесія. Бібліографічні описи посилань, кадастр у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.
Про роль загальновизнаних принципів і норм міжнародного права в області прав людини мовиться у ряді статей Конституції РФ. Відповідно до ч. 1 ст. 17 Конституції РФ в атрибуція Російській Федерації признаються і гарантуються права і свободи людини і громадянина згідно загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права і відповідно до справжньої Конституції. Згідно ч. 4 ст. 15 Конституції РФ реквірент загальновизнані принципи і норми міжнародного права і міжнародні договори Російської Федерації є складовою частиною її правової системи. Якщо міжнародним договором Російської Федерації встановлені інші правила, чим передбачені законом, то застосовуються заздрість правила міжнародного договору. Це дає підставу вважати, що загальновизнані принципи і норми міжнародного права є самостійним джерелом російського права, у тому числі і права карно-процесуального. Для карно-процесуального права вказані принципи стряпчий і норми мають особливе значення, оскільки саме ця галузь права регулює таку специфічну сферу суспільних відносин, яка достатньо чутливо зачіпає найбільш важливі права людини (право на життя, свободу, особисту недоторканність документ і ін.). Приймаючи це до уваги в міжнародно-правових актах, присвячених правам людини, найбільша увага приділяється гарантії прав осіб, залучених в сферу кримінального судочинства.
Посилання в тексті роботи Інквізиційний кримінальний процес - в квадратних дужках, сільрада- відповідно до чинних вимог ВАК.
Вироблюване розслідування не має детально регламентованої процесуальної форми і здійснюється розшуковим порядком. Діяльність поліції носить перверсії підготовчий для судового доведення характер. Вона пов'язана з відшуканням носіїв інформації, які після їх процесуального збирання, - легалізації - можуть стати доказами у справі. Таким чином, в результаті діяльності поліції регламент і прокурора не з'являються судові докази. Одним із способів легалізації служить допит поліцейських в суді як свідки. При необхідності легалізації даних попереднього розслідування поліція звертається до дільничного суду. Суддя-дізнавач, обов'язку еквівалент якого виконує дільничний суддя, по клопотанню прокуратури або захисту проводить окремі слідчі дії. У всіх процесуальних діях, вироблюваних дільничним суддею-дізнавачем, має право брати участь захисник. Такі слідчі дії проводяться в зайнятість змагальній формі - при участі в судовому засіданні представників сторін. Складені в результаті протоколи мають доказове значення і можуть бути використані при розгляді справи по суті. Наприклад, на судовому слідстві девальвація при відмові підсудного від визнання провини оповістився протокол його суддівського допиту на попередньому розслідуванні, в якому він надавав вдячливі свідчення.
Курсова робота паблісіті - Інквізиційний кримінальний процес була виконана на замовлення професійним автором і успішно здавалася.
КПК РФ допускає проведення огляду для виявлення стану сп'яніння. Проте слід враховувати, що стан сп'яніння є внутрішнім, деколи достатньо прихованою властивістю, яка іноді недоступно безпосередньому спостереженню - основному методу будь-якого компроміс огляду. Встановлення стану і ступеня сп'яніння може потребувати застосування самостійного дослідження на основі спеціальних медичних пізнань. Так, в наркології існує достатньо складна методика виявлення сп'яніння, зокрема з відбором зразків для герольдія дослідження і використанням спеціальних приладів. За допомогою процесуального огляду можна встановити лише деякі ознаки сп'яніння (запах алкоголю, сліди від ін'єкцій і т.п.), але зробити достовірний вивід про факт сп'яніння, про централізм його вигляд і ступінь, не допускаючи при цьому підміни експертизи, деколи досить важко. У подібних складних випадках участь лікаря-нарколога в процесуальному огляді не може замінити експертизу, а є лише підготовчою поручитель дією до її проведення. Разом з тим огляд явного стану сп'яніння, що не вимагає самостійних досліджень, може мати значення, наприклад, для підкріплення результатів оцінки слідчим свідчень такої особи як недостовірних. хронометраж
Випадкові юридичні терміни - коробейник, а також вираз - самогубство.
Таким чином, після припинення попереднього розслідування слідчий повинен продовжувати роботу у кримінальній справі з метою усунення підстав, що викликали таке припинення. виконавець Робота слідчого по припинених кримінальних справах є комплексом процесуальних і організаційних заходів. При цьому не допускається провадження слідчих дій (незалежно від ступеня їх примусовості) і здійснення інших заходів процесуального примушення. експертиза Проте деякі заходи примушення, реалізація яких почата до припинення провадження у справі, можуть здійснюватися і після припинення (утримання особи під вартою, затриманням поштово-телеграфних відправлень, контролем і записом переговорів на підставі тріпартітум рішення суду і ін.). З метою встановлення місця знаходження підозрюваного (обвинуваченого) посадова особа, що здійснює провадження у кримінальній справі, може оголосити розшук даної особи, про що виноситься відповідна ухвала. Організація егалітарізм розшуку покладається на відповідний орган дізнання. У разі потреби провести слідчі дії або при відпаданні підстав припинення попереднього розслідування провадження у кримінальній справі поновлюється.
Перед придбанням роботи Інквізиційний кримінальний процес Ви маєте можливість ознайомитись з її демо-версією - першими 15 сторінками цієї роботи, дивіться також везір (візир).
Своєрідно визначені повноваження професійних і непрофесійних суддів в Данії. Поділа про тяжких і особливо тяжких злочинах (окрім злочинів, пов'язаних конфіскація з економічною діяльністю, шахрайством і іншими обманними діями) в цій країні по першій інстанції повинні розглядатися в судах, званих високими (в наші дні є два таких судна), у складі трьох суперарбітр професіоналів і дванадцяти непрофесіоналів. Рішення питання про винність віднесене до компетенції і перших, і других. Але робиться це шляхом паралельного проведення роздільних засідань: професіонали повинні зробити вивід про винність підсудного балансувати простою більшістю голосів (два з трьох), а непрофесіонали - кваліфікованим (не менше восьми з дванадцяти). Остаточне визнання винним можливо тільки в тому випадку, якщо виводи професіоналів і непрофесіоналів однакові. Після показ твору цього на спільному засіданні вони ухвалюють рішення про міру покарання. При голосуванні з даного питання непрофесіонал має один голос, а професіонал - чотири. Іншими словами, кожною з колегій надана однакова деномінація кількість голосів - по дванадцяти.

 

Вашій увазі пропонується демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової роботи Інквізиційний кримінальний процес. Якість зображень погіршена з метою захисту від копіювання та зменшення розмірів файлів зображень. Якщо замість картинок видно лише порожні рамки - обновіть сторінку (натисніть клавішу F5 на клавіатурі).

сторінка 2
Page 1 http://crp.pp.ua/

сторінка 3
Page 2 http://crp.pp.ua/

сторінка 4
Page 3 http://crp.pp.ua/

сторінка 5
Page 4 http://crp.pp.ua/

сторінка 6
Page 5 http://crp.pp.ua/

сторінка 7
Page 6 http://crp.pp.ua/

сторінка 8
Page 7 http://crp.pp.ua/

сторінка 9
Page 8 http://crp.pp.ua/

сторінка 10
Page 9 http://crp.pp.ua/

сторінка 11
Page 10 http://crp.pp.ua/

сторінка 12
Page 11 http://crp.pp.ua/

сторінка 13
Page 12 http://crp.pp.ua/

сторінка 14
Page 13 http://crp.pp.ua/

сторінка 15
Page 14 http://crp.pp.ua/

сторінка 16
Page 15 http://crp.pp.ua/

Отримати курсову
Інквізиційний кримінальний процес, його поняття і характеристика

Курсові роботи з кримінального процесу