Курсові роботи з кримінального процесу

Інститут зупинення досудового слідства в кримінальній справі

(курсова робота з кримінального процесу)

Вступ.....3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження інституту зупинення досудового слідства в кримінальній справі.....5
1.1. Поняття, значення і завдання досудового слідства.....5
1.2. Форми попереднього розслідування.....10
1.3. Поняття, підстави, умови і правові наслідки зупинення досудового слідства.....14
Розділ 2. Процесуальний порядок зупинення досудового слідства.....22
2.1. Процесуальний порядок зупинення досудового слідства у разі, якщо невідоме місцеперебування обвинуваченого.....22
2.2. Процесуальний порядок зупинення досудового слідства у ралі, якщо психічне або інше тяжке захворювання обвинуваченого перешкоджає закінченню провадження у справі.....27
2.3. Процесуальний порядок зупинення досудового слідства у разі, якщо не встановлено особу, яка вчинила злочин.....29
2.4. Підстави і процесуальний порядок відновлення зупиненого досудового слідства і підстави закриття справи, слідство у які й зупинено.....30
Розділ 3. Нагляд прокурора за законністю зупинення досудового слідства.....32
Висновки.....36
Література.....39

 СКАЧАТИ КУРСОВУ 
"Інститут зупинення досудового слідства в кримінальній справі"

Перед тим, як купити курсову, Ви маєте можливість безплатно ознайомитись з її текстом. Для цього тисніть на розташоване нижче посилання:

Демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової
"Інститут зупинення досудового слідства в кримінальній справі"

 

Файл з курсовою "Інститут зупинення досудового слідства в кримінальній справі" знаходиться в RAR‑архіві (жміть посилання "СКАЧАТИ КУРСОВУ"). Для відкриття архіву необхідний пароль. Вартість пароля - 100 грн. Для отримання пароля зв'яжіться зі мною за телефонами:
     097 649 36 94 - Київстар
     095 934 65 43 - Vodafone
     093 521 99 55 - lifecell
     0332 71 50 67 - телефон у Луцьку
і повідомте номер цієї курсової -  4615 . Після цього здійсніть оплату одним із запропонованих нижче способів, і протягом 2‑3 хвилин після отримання грошей я відправлю Вам SMS з паролем (можете передзвонити - пароль просто продиктую).

Можливі способи оплати:

     1. Оплата на картку ПриватБанку (через Приват24, платіжні термінали, платіжні інтернет‑сервіси і т.д.). Докладніше...
     2. Поповнення мобільного рахунку телефону
        097 649 36 94
- переказом коштів з телефону на телефон, через сервіси поповнення мобільного рахунку.
Довідка: Порядок переказу коштів у мережі Київстар
     3. Студенти міста Луцька можуть придбати цю роботу за адресою: м. Луцьк, вул. Гордіюк, 47‑77.

Боїтесь обману - читайте ГАРАНТІЇ
Виникли запитання? - телефонуйте! (або повідомте номер свого мобільного - наприклад, по e‑mail, і я зателефоную Вам).
     Мій e-mail:     ureferat@gmail.com

Курсова робота зупинення досудового слідства виконана у відповідності до загальноприйнятих вимог до оформлення:
Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний.
Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм.
Нумерація сторінок - зверху справа.

 

курсова

 

Персональна ознака аварія покладена в основу визначення підсудності кримінальних справ військовим судам. При цьому враховуються особливості військової служби і дислокації військових частин, не співпадаючих часто з адміністративним діленням. Військові суди розглядають кримінальні справи рана про всі злочини, здійснені військовослужбовцями, а також громадянами, що проходять військові збори. Нове карно-процесуальне законодавство принципово змінило підхід до визначення підсудності військових судів. Закон, що раніше діє, передбачав, що при казус звинуваченні однієї особи в скоюванні декількох злочинів або групи осіб вся справа підсудна військовому суду, якщо воно йому підсудно хоч би відносно однієї особи або одного злочину. В даний час філія діє інший принцип - розгляд кримінальних справ військовими судами відносно осіб, що не є військовослужбовцями, не допускається (ч. 2 ст. 33 КПК). До військовослужбовців по суті прирівняні громадяни, що проходять каса військові збори. Розгляд кримінальних справ військовими судами відносно інших осіб є виключенням із загального правила і можливо тільки з їх згоди у випадку, якщо кримінальна справа по звинуваченню групи осіб бланк підсудно військовому суду у відношенні хоч би одного з них. За відсутності згоди, а не тільки за наявності заперечень з боку інших осіб, кримінальна справа відносно них виділяється в окреме викид провадження і розглядається відповідним судом загальної юрисдикції. Дуже важливо, що перевага віддається суду загальної юрисдикції у разі неможливості виділення в окреме провадження кримінальної справи відносно осіб, що не є військовослужбовцями нутарь або громадянами, що проходять військові збори. Така кримінальна справа повинна розглядатися судом загальної юрисдикції відносно всіх осіб (ч. 7 ст. 31 КПК).
Кожна вагома структурна частина курсової зупинення досудового слідства (зміст, вступ, розділи, висновки, зброя, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи позов надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої), угода - з абзацного відступу.
Доведення має складну внутрішню структуру, яку можна представити у вигляді трьох рівнів: інформаційного, логічного і юридичного. На інформаційному рівні доведення полягає в збиранні, перевірці і оцінці окремих доказів. Саме так образа визначає доведення ч. 1 ст. 86 КПК. При інформаційному дослідженні має місце безпосередній контакт суб'єкта доведення з джерелами доказової інформації. В результаті інформаційного доведення формується сукупність доказів у справі. Логічне рубель доведення є обгрунтування виводів про шукані факти за допомогою оцінки сукупності зібраних доказів. Перш за все, логічне доведення мається на увазі, наприклад, в ч. 1 ст. 14: "Обвинувачений вважається невинним, підряд поки його винність в скоєнні злочину не буде доведена в передбаченому справжнім Кодексом порядку". На логічному рівні суб'єкт доведення оперує фактами безвідносно до джерел, з яких вони встановлені, і способу жирочек їх встановлення. Логічне доведення знаходить зовнішній вираз в мотивуванні процесуальних актів (обвинувального висновку, звинувачувального акту, вироку і т.д.), клопотаннях сторін і їх виступах в судових дебатах. Юридичний рівень доведення виражається готель в застосуванні суб'єктом доведення презумпцій і преюдиций з урахуванням негативних результатів інформаційного і логічного доведення. Так, наприклад, через презумпцію невинності недоведена винність вважається рівнозначній доведеній невинності, тобто презумпція використовується для адвокат доведення невинності. Разом з рівнями доведення в процесуальній літературі зазвичай прийнято виділяти елементи процесу доведення, тобто його складові частини.
У вступі курсової зупинення досудового слідства обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, конвой, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження.
гангстер В той же час ця стадія кримінального судочинства відрізняється від інших стадій кримінального процесу значною своєрідністю. По-перше, в цій стадії реалізуються судові рішення, сформульовані не тільки у вироку, але і булава у визначенні або ухвалі різних судів. По-друге, стадія виконання судових рішень у кримінальній справі може виникати неодноразово у зв'язку із зміною судових рішень або виникненням нових правових питань в процесі роботи виконання вироку, що вимагають судового розгляду і дозволу. По-третє, стадія виконання вироку кримінального судочинства не пов'язана з дослідженням єдиного для попередніх стадій предмету доведення, передбаченого ст. 73 КПК. Проте предмет зморшка доведення в цій стадії кримінального процесу реально існує, і в більшій або меншій мірі він пов'язаний з обставинами, що підлягають доведенню у кримінальній справі і сформульованими в ст. 73 КПК. здирство Проте цей предмет доведення володіє різноманіттям постільки, поскільки обумовлений характером вирішуваних судом в даній стадії питань, число яких перевищує два десятки. У зв'язку з цим представити його навіть в конспективному розряди вигляді неможливо і недоцільно. По-четверте, стадія виконання вироку в кримінальному судочинстві звільнена від виконання контрольних функцій по відношенню до попередніх стадій кримінального процесу. По-п'яте, стадія виконання судового вироку має істотні завдаток особливості процесуального характеру.
Список літератури курсової зупинення досудового слідства - більше 20 джерел, рішення. Бібліографічні описи посилань, адвокатура у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.
Засідання суду касаційної інстанції можна розділити на три частини. Першу, підготовчу, проводить суддя, головуючий в засіданні. Він відкриває засідання і оголошує, яка справа підлягає розгляду і акваторія по чиїх касаційній скарзі і (або) уявленню; оголошує склад суду, повідомляє, хто із сторін бере участь і присутній в залі, і роз'яснює особам, що беруть участь в справі, їх право столиця заявляти відведення і клопотання, а також прізвище, ім'я і по батькові перекладача, якщо він присутній в засіданні. Друга, основна частина засідання, в якій по касаційних скаргах і уявленнях суд перевіряє упаковка законність, обгрунтованість і справедливість вироку і іншого судового рішення. Суддя-доповідач повідомляє зміст вироку або іншого обжалуемого рішення, а також касаційної скарги або уявлення. Потім суд спочатку дає можливість представити свої омбудсман доводи стороні, що подала скаргу або уявлення, а потім вислуховує заперечення іншої сторони. Якщо в справі є декілька касаційних скарг, уявлень, декілька заперечень, суд з урахуванням думки сторін визначає послідовність вандалізм виступів: спочатку скарга і (або) уявлення, потім заперечення. Таким чином, друга частина засідання включає виклад доводів скарги або уявлення сторонами, дослідження ними додаткових матеріалів, а також, якщо визнає необхідним суд, чиста гра безпосереднє дослідження доказів.
Посилання в тексті роботи зупинення досудового слідства - в квадратних дужках, пандекти- відповідно до чинних вимог ВАК.
Витребування доказів може здійснюватися у формі напряму прокурором, слідчим, дізнавачем, органом дізнання вимог, доручень і запитів, аджастер які обов'язкові для виконання всіма установами, підприємствами, організаціями, посадовими особами і громадянами (ч. 4 ст. 21). Про доручення слідчого і прокурора мовиться в ч. 2 ст. 144, ч. 1 ст. інвентар 152, ч. 4 ст. 157, ч. 2 ст. 188. На відміну від слідчих дій ці способи не цілком забезпечені можливістю примусового виконання. Грошове стягнення, яке може бути накладене за невиконання клієнтура процесуальних обов'язків, передбачено тільки для учасників кримінального судочинства (ст. 117) і не розповсюджується на інших осіб, які не виконують названі вимоги, доручення і запити. Хоча суд не названий в ст. володіння 21 в числі тих, хто може направляти запити, вимоги і доручення, таке його право передбачене в інших статтях КПК. Так, наприклад, згідно ч. 7 ст. 115 керівники банків і інших іммігрант кредитних організацій при накладенні арешту на тих, що належать підозрюваному, обвинуваченому грошові кошти і інші цінності, що знаходяться на рахунку, у внеску або на зберіганні в банках і інших кредитних глосатори організаціях, зобов'язані надати інформацію про ці грошові кошти і інші цінності по запиту суду.
Курсова робота протоколи - зупинення досудового слідства була виконана на замовлення професійним автором і успішно здавалася.
Після обрання старшини засідателів присяг головуючий пропонує засідателям присяг прийняти присягу і зачитує їм її текст: "Приступаючи до виконання відповідальних обов'язків засідателя присяги, урочисто присягаюся виконувати їх міська дума чесно і неупереджено, брати до уваги всі розглянуті в суді докази, як викривальні підсудного, так і реабілітовуючі його, вирішувати кримінальну справу на своє внутрішнє переконання і совість, не виправдовуючи винного плебісцит і не засуджуючи невинного, як годиться вільному громадянинові і справедливій людині". Ухвалення присяги полягає в тому, що кожен засідатель (у тому числі і запасні) на звернення до нього головуючого відповідає: обліковець "Я присягаюся". Принесення присяги служить одній з істотних гарантій добросовісного і об'єктивного відношення присяжних до виконання своїх обов'язків. При відмові присяжного прийняти присягу він відстороняється головуючим від участі в судовому потерпілий засіданні і замінюється запасним засідателем. Про ухвалення присяги робиться відмітка в протоколі судового засідання. Всі присутні в залі судна вислуховують текст присяги і її ухвалення стоячи. Потім головуючий роз'яснює засідателям імпаундмент присяг їх права і обов'язку.
Випадкові юридичні терміни - корпорація, а також вираз - хороша ціна.
У протоколі описуються процесуальні дії в тому порядку, в якому вони проводилися, виявлені при їх провадженні істотні для даної кримінальної справи обставини, а також висловлюються заяви індексація осіб, що брали участь в слідчій дії. При цьому фіксувати слід і "негативні результати" слідчої дії (невиявлення слідів там, де вони винні або могли були бути; питання, які були відведені база даних слідчим або на яких відмовилися відповісти). Запис свідчень (не тільки при допиті, але і при пред'явленні для пізнання, перевірці свідчень на місці і т.д.), заяв, зауважень проводиться від першої особи консультант і по можливості дослівно. У протоколі указуються також технічні засоби, застосовані при провадженні слідчої дії, умови і порядок їх використання, об'єкти, до яких ці засоби були застосовані, і отримані результати. інструмент У протоколі повинно бути відображено, що особи, що беруть участь в слідчій дії, були заздалегідь попереджені про застосування при провадженні слідчої дії технічних засобів. Особливо слід зазначити факт припинення аудио-, треті особи відеозаписи, кінозйомки, причину і тривалість зупинки їх запису (п. 2ч. 4 ст. 190).
Перед придбанням роботи зупинення досудового слідства Ви маєте можливість ознайомитись з її демо-версією - першими 15 сторінками цієї роботи, дивіться також темперамент.
Вимога недоторканності житла, що міститься в ст. 25 Конституції контрабанда РФ, носить універсальний характер і повною мірою відноситься до сфери суспільних відносин, регульованих карно-процесуальним правом. Тому, грунтуючись на вказаних конституційних положеннях, КПК встановлює, що житла оглядається тільки з відома осіб, рееміграція що проживають в нім, або на підставі судового рішення (ч. 1 ст. 12). Саме у тому і полягає принцип недоторканності житла, що проникнення в нього можливо з дотриманням при виконанні карбованець цієї дії хоч би однієї з двох вказаних умов. Відмітимо, що згода на проникнення можуть дати власники житла або особи, що користуються їм на законній підставі, тобто за наявності документів, автономія волі підтверджуючих оренду, найм, піднаймання житлового приміщення і ін. Особи, що займають житлове приміщення протиправно (самовільне заселення побудованого житлового будинку без ордера, виданого місцевою адміністрацією; заселення без відповідного дозволу кімнати, що легітимація звільнилася, в комунальній квартирі, і т. п.), не мають права претендувати на дію відносно них гарантій, передбачених

 

Вашій увазі пропонується демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової роботи зупинення досудового слідства. Якість зображень погіршена з метою захисту від копіювання та зменшення розмірів файлів зображень. Якщо замість картинок видно лише порожні рамки - обновіть сторінку (натисніть клавішу F5 на клавіатурі).

сторінка 2
Page 1 http://crp.pp.ua/

сторінка 3
Page 2 http://crp.pp.ua/

сторінка 4
Page 3 http://crp.pp.ua/

сторінка 5
Page 4 http://crp.pp.ua/

сторінка 6
Page 5 http://crp.pp.ua/

сторінка 7
Page 6 http://crp.pp.ua/

сторінка 8
Page 7 http://crp.pp.ua/

сторінка 9
Page 8 http://crp.pp.ua/

сторінка 10
Page 9 http://crp.pp.ua/

сторінка 11
Page 10 http://crp.pp.ua/

сторінка 12
Page 11 http://crp.pp.ua/

сторінка 13
Page 12 http://crp.pp.ua/

сторінка 14
Page 13 http://crp.pp.ua/

сторінка 15
Page 14 http://crp.pp.ua/

сторінка 16
Page 15 http://crp.pp.ua/

Отримати курсову
Інститут зупинення досудового слідства в кримінальній справі

Курсові роботи з кримінального процесу